Viziunea și misiunea

  1. VIZIUNEA

Suntem o școală deschisă și prietenoasă care oferă:

  • învățământ deschis pentru copii, tineri și adulți;
  • învățământ compatibilizat cu sistemul european;
  • învățământ care să asigure puntea de legătură cu liceele teoretice, vocaționale și tehnologice;
  • învățământ care să încurajeze competiția și să favorizeze înnoirea;
  • învățământ care dezvoltă personalitatea fiecărui copil.

2. MISIUNEA

Nu este important doar să înveți, important este și să știi încotro să te îndrepți. Viața ne arată că nu toți suntem la fel, că fiecare suntem, pentru părinții noștri, o sursă de bucurie, pentru națiune, o promisiune de viitor. Părinții, națiunea, au nutrit dintotdeauna speranțe și vise de mai bine pentru copiii lor și de aceea ne încredințează comorile cele mai prețioase nouă, cadrelor didactice, pentru a le sădi în minte și în suflet valori precum cinstea, dreptatea, adevărul.

Dornici ca viața să ne devină o sursă de bucurii și satisfacții, iar numele nostru, ca națiune, să fie rostit cu mândrie, ne angajăm, prin eforturile noastre, să facem ca fiecare vis, fiecare speranță să fie mai ușor de îndeplinit prin:

  • Deschiderea pentru toți cei care au nevoie de educație, deoarece noi credem că educația nu este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor;
  • Pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formarea de capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și descopere locul și menirea în societate;
  • Satisfacerea nevoii fiecărui elev de a se simți competent, integrat în colectiv și independent;
  • Dezvoltarea capacității de asumare a răspunderii și de respectare a legilor